PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>05 WELDING, SOLDERING, CUTTING OF METALS AND PLASTICS>0511 Destructive and non-destructive testing of welds>CSN EN ISO 14270 - Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds
Sponsored link
Released: 01.10.2016
CSN EN ISO 14270 - Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds

CSN EN ISO 14270

Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN ISO 14270
Category:051110
Pages:32
Released:01.10.2016
Catalog number:500547
DESCRIPTION

CSN EN ISO 14270

CSN EN ISO 14270 Tato norma stanoví rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení jednotlivých odporových bodových, švových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 mm do 3 mm, kde svary mají maximální průměr 7 t (kde t je tloušťka plechu v mm). Pokud se používají doporučené rozměry zkušebního vzorku, pak u svarů o průměru 5 t a 7 t je možné odhadnout sílu pro odloupnutí příliš nízkou. Účelem mechanizovaného odlupovacího zkoušení je stanovení síly pro odloupnutí, kterou může zkušební vzorek vydržet.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.