PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 489-12 V2.2.2 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)
Released: 01.05.2009
CSN ETSI EN 301 489-12 V2.2.2 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)

CSN ETSI EN 301 489-12 V2.2.2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 489-12 V2.2.2
Category:875101
Pages:28
Released:01.05.2009
Catalog number:83259
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 489-12 V2.2.2

CSN ETSI EN 301 489-12 V2.2.2 Tato norma spolu s EN 301 489-1 pokrývá posuzování pozemských stanic (ES) pracujících v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem pozemských stanic (ES) nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje vhodné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria ES a souvisejících přidružených zařízení. Definice typů pozemských stanic (ES) pracujících v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS), pokrytých touto normou, jsou uvedeny v příloze A. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 mají přednost ustanovení této normy. Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě. Vhodná prostředí uvedená v EN 301 489-1, v nichž lze používat zařízení pokrytá rozsahem platnosti této normy, stanoví výrobce.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.