PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz - Part 1: Technical characteristics and test methods
Released: 01.10.2012
CSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz - Part 1: Technical characteristics and test methods

CSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz - Part 1: Technical characteristics and test methods

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2
Category:875163
Pages:60
Released:01.10.2012
Catalog number:91445
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2

CSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2 Pro aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) používaná v komunikačním systému aktivních zdravotnických implantátů (AMICS) zahrnuje tato norma takové požadované vlastnosti, které se pokládají za nezbytné pro efektivní využívání dostupného spektra a službu zájmům pacientů s implantovanými prostředky. Specifikace obsažené v této normě byly vypracovány pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů, kteří používají tato zařízení podle pokynů praktických lékařů. Zvláště důležité je zahrnutí požadavků na monitorování spektra a na přístup navržených pro značné snížení jakékoli možnosti rušení mezi AMICS pracujícími v pásmu nebo mezi AMICS a dalšími hlavními nebo vedlejšími uživateli pásma. V této normě je rovněž zahrnuta schopnost přístupu s nízkým pracovním cyklem/nízkým výkonem v kmitočtovém pásmu. AIMD jsou regulovány podle směrnice AIMD 90/385/EHS; rádiové části v nich obsažené (zde uváděné jako LP-AMI a LP-AMI-P pro přidružená periferní zařízení) jsou regulovány podle směrnice 1999/5/ES (směrnice R&TTE). Záměrem je, aby tato norma platila pro provoz v pásmu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz a aby zařízení, která mohou rovněž pracovat ve spektru mimo toto pásmo, rovněž splňovala jakékoli příslušné požadavky na provoz v těchto pásmech. Tato norma zahrnuje technické vlastnosti LP-AMI a přidružených rádiových zařízení periferních zařízení, jimiž se rovněž zabývá CEPT/ERC/REC 70-03 a příloha 12 pro pásmo f k uvedenému dokumentu. Neobsahuje bezpodmínečně všechny vlastnosti, které může požadovat uživatel, ani nepředstavuje bezpodmínečně optimální dosažitelnou funkčnost. Platí pro LP-AMI a přidružená periferní zařízení pracující v pásmu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz pro dálkové ovládání a telemetrii do/z LP-AMI v těle pacienta do LP AMI P, pro dálkové ovládání a telemetrii do/z LP-AMI do jiného LP-AMI v lidském těle, s vestavěnou anténou nebo bez ní a/nebo s anténním připojením určeným pouze pro účel připojení vnější přiřazené antény. Tato norma zahrnuje požadavky na vyzařované emise nad 30 MHz.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.