PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8746 Access networks of broadband radio>CSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 - Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Released: 01.06.2009
CSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 - Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

CSN ETSI EN 301 893 V1.5.1

Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 893 V1.5.1
Category:874604
Pages:76
Released:01.06.2009
Catalog number:83514
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 893 V1.5.1

CSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 Norma platí pro vysokovýkonné bezdrátové přístupové systémy (WAS) 5 GHz, včetně zařízení RLAN, které se používají v bezdrátových lokálních sítích. Tyto sítě zajišťují datové komunikace s vysokou rychlostí mezi zařízeními připojenými k bezdrátové infrastruktuře. Tato norma rovněž platí pro ad-hoc výstavbu sítí, kde tato zařízení navzájem komunikují přímo, bez použití bezdrátové infrastruktury. Zařízení používají protokol přístupu k médiu navržený pro usnadnění sdílení spektra s ostatními zařízeními v bezdrátové síti. Vysokovýkonné bezdrátové přístupové systémy (WAS) 5 GHz, včetně zařízení RLAN, zahrnuté v této normě a uváděné dále jako zařízení RLAN, se provozují podle rozhodnutí ECC (04)08 a rozhodnutí Komise 2005/513/EC změněného rozhodnutím Komise 2007/90/EC. Zařízení jsou určena k provozu v kmitočtových rozsazích 5 150 MHz až 5 350 MHz a 5 470 MHz až 5 725 MHz. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice R&TTE, který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení".
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.