PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>01 GENERAL CLASS>0184 Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)>CSN EN 16454 - Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing
Sponsored link
Released: 01.01.2024
CSN EN 16454 - Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing

CSN EN 16454

Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
261.11 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 16454
Category:018465
Pages:278
Released:01.01.2024
Catalog number:518668
DESCRIPTION

CSN EN 16454

CSN EN 16454 Tato norma tvoří základní kámen pro aktivity zkoušení shody na poli problematiky systému eCall. Norma definuje klíčové aktory eCall řetězce jako: - Vozidlový systém (IVS), - Operátora mobilní sítě (MNO), - Centrum tísňového volání (PSAP), a v některých případech může zahrnovat také: - Poskytovatele služeb poskytovaných třetí stranou (TPSP). Norma pokrývá zkoušení shody (a schválení) nových technologií, produktů a systémů v oblasti eCall. Nejedná se ale o zkoušení na úrovni jednotlivých instalací zařízení.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.