PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN 50600-2-2 ed. 2 - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution
Released: 01.12.2019
CSN EN 50600-2-2 ed. 2 - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution

CSN EN 50600-2-2 ed. 2

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 50600-2-2 ed. 2
Category:367260
Pages:52
Released:01.12.2019
Catalog number:509146
DESCRIPTION

CSN EN 50600-2-2 ed. 2

CSN EN 50600-2-2 ed. 2 Tato norma se zaměřuje na zařízení pro napájení a na rozvody napájení v datových centrech založené na kritériích a klasifikacích na "dostupnost", "fyzické zabezpečení" a "sledování energetické efektivity" v EN 50600-1. Tato evropská norma stanoví požadavky a doporučení na následující: a) napájení pro datová centra; b) systémy rozvodů napájení pro všechna zařízení v datových centrech; c) propojení telekomunikační infrastruktury; d) ochranu před bleskem; e) zařízení pro měření charakteristik spotřeby a kvality v místech podél systému pro rozvod napájení a jejich začlenění do nástrojů pro řízení. Požadavky týkající se bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou pokryty jinými normami a předpisy. Nicméně informace uvedené v této normě mohou pomoci při plnění těchto norem a předpisů. Shoda datových center s tímto dokumentem je pokryta v kapitole 4.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.