PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3688 Electro-acoustical measurement>CSN EN 60118-0 - Electroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids
Sponsored link
Released: 01.04.2016
CSN EN 60118-0 - Electroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids

CSN EN 60118-0

Electroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 60118-0
Category:368860
Pages:52
Released:01.04.2016
Catalog number:99621
DESCRIPTION

CSN EN 60118-0

CSN EN 60118-0 Tato norma uvádí doporučení pro měření provozních vlastností sluchadel s vedením zvuku vzduchem, která jsou založena na metodě měření ve volném poli a na využití akustické spojky. Tuto část IEC 60118 je možné použít při měření a hodnocení elektroakustických vlastností sluchadel, například při typovém zkoušení a pro stanovení údajů do technické dokumentace od výrobce. Výsledky získané metodami stanovenými v této části IEC 60118 vyjadřují vlastnosti za zkušebních podmínek a mohou se podstatně lišit od provozních vlastností sluchadel za skutečných podmínek použití. Při měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání je možné použít IEC 60118-7. Na rozdíl od IEC 60118-7, která uvádí horní mezní kmitočet 5 kHz, je v této části IEC 60118 kmitočtový rozsah rozšířen do 8 kHz. Přestože počet měření pokrytých touto částí IEC 60118 je omezený, není záměrem, aby všechna zde popsaná měření byla závazná. V případech přístrojů vkládaných do ucha vyrobených přímo pro zákazníka se údaje dodávané výrobcem vztahují jen k příslušnému zkoušenému sluchadlu.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.