PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3647 X-ray apparatus>CSN EN 60731 ed. 2 - Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy
Sponsored link
Released: 01.10.2012
CSN EN 60731 ed. 2 - Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy

CSN EN 60731 ed. 2

Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
127.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 60731 ed. 2
Category:364727
Pages:108
Released:01.10.2012
Catalog number:91354
DESCRIPTION

CSN EN 60731 ed. 2

CSN EN 60731 ed. 2 CSN EN 60731 ed. 2 stanovuje požadavky na funkční charakteristiky radioterapeutických dozimetrů, určených k měření absorbované dávky ve vodě nebo kermy ve vzduchu (a jejich příkonů a prostorového rozložení) v ozařovacích polích s fotony, elektrony nebo těžkými ionty, používaných v radioterapii. Norma neplatí pro systémy monitorování dávky vestavěné do radioterapeutických ozařovačů, ani pro studnové komory, používané ke kalibraci brachyterapeutických zdrojů a pro prostředky používané pro zkoušky stálosti. Normu lze použít pro následující typy dozimetrů: a) provozní dozimetry, normálně používané pro měření povrchové kožní nebo dutinové dávky u pacientů in vivo; b) referenční dozimetry, normálně používané pro kalibraci provozních dozimetrů; c) skenovací dozimetry, normálně používané pro měření relativního rozložení dávky se skenovacím systémem jako je automatický vodní fantom. Předmětem této normy je: - stanovení požadavků na uspokojivou úroveň funkčních charakteristik radioterapeutických dozimetrů; - standardizace metod pro zjištění shody s touto úrovní funkčních charakteristik. Jsou stanoveny tři úrovně funkčních charakteristik: - nižší úroveň funkčních charakteristik pro provozní dozimetry; - vyšší úroveň funkčních charakteristik pro referenční dozimetry; - specifická úroveň funkčních charakteristik pro skenovací dozimetry. Toto vydání CSN EN 60731 ed. 2 je technickou revizí předchozího vydání z roku 1999, které zrušuje a nahrazuje. Technické modifikace se týkají funkčních charakteristik radioterapeutických dozimetrů určených pro měření absorbované dávky ve vodě nebo kermy ve vzduchu v ozařovacích polích s těžkými ionty a skenovacích dozimetrů normálně používaných pro měření relativního rozložení absorbované dávky se skenovacím systémem jako je automatický vodní fantom.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.