PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3538 High-frequency connectors>CSN EN 61169-38 - Radio-frequency connectors - Part 38: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors model, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 (type TMA) - 50 applications
Sponsored link
Released: 01.08.2009
CSN EN 61169-38 - Radio-frequency connectors - Part 38: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors model, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 (type TMA) - 50 applications

CSN EN 61169-38

Radio-frequency connectors - Part 38: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors model, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 (type TMA) - 50 applications

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61169-38
Category:353811
Pages:36
Released:01.08.2009
Catalog number:83857
DESCRIPTION

CSN EN 61169-38

CSN EN 61169-38 Tato norma uvádí informace a pravidla pro přípravu předmětových specifikací vysokofrekvenčních konektorů řady TMA, spolu se vzorovými předmětovými specifikacemi. Konektory řady TMA mají charakteristickou impedanci 50 a obvykle se používají s vysokofrekvenčními kabely nebo s mikropásky v mikrovlnných polích, které mají slepý vstup a střední nízký výkon. Konektory jsou použitelné do kmitočtu minimálně 6 GHz. Norma rovněž předepisuje rozměry styčných ploch konektorů pro všestranné použití, podrobnosti o rozměrech standardních zkušebních konektorů stupně 0, informace o kalibrech a zkoušky vybrané z IEC 61169-1, které lze použít pro všechny předmětové specifikace vztahující se na konektory řady TMA. Norma uvádí doporučené funkční charakteristiky, které je třeba vzít v úvahu při vypracovávání předmětových specifikací a zahrnuje plány zkoušek a kontrolní požadavky pro úrovně hodnocení M a H.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.