PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3538 High-frequency connectors>CSN EN 61169-48 - Radio-frequency connectors - Part 48: Sectional specification for series BMP R.F. coaxial connectors
Sponsored link
Released: 01.08.2015
CSN EN 61169-48 - Radio-frequency connectors - Part 48: Sectional specification for series BMP R.F. coaxial connectors

CSN EN 61169-48

Radio-frequency connectors - Part 48: Sectional specification for series BMP R.F. coaxial connectors

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61169-48
Category:353811
Pages:40
Released:01.08.2015
Catalog number:97919
DESCRIPTION

CSN EN 61169-48

CSN EN 61169-48 Tato norma uvádí informace a pravidla pro vypracování předmětových specifikací vysokofrekvenčních koaxiálních konektorů řady BMP se spojením naslepo, které se obvykle používají pro 50 vzájemné propojování desek (board to board connections). Konektory se také používají ve spojení s vysokofrekvenčními kabely nebo s mikropásky v mikrovlnných, telekomunikačních, bezdrátových a dalších oblastech s mezní hodnotou provozních kmitočtů do 6 GHz. Norma popisuje rozměry styčných ploch konektorů spolu s informacemi o kalibrech, elektrické a mechanické vlastnosti včetně povinných zkoušek vybraných z IEC 61169-1:2013, které platí pro všechny předmětové specifikace týkající se konektorů typu BMP. Norma uvádí doporučené funkční charakteristiky, které je třeba vzít v úvahu při vypracování předmětových specifikací a zahrnuje plány zkoušek a kontrolní požadavky.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.