PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3584 Piezoelectric components and ferrite cores>CSN EN 61338-1-4 - Waveguide type dielectric resonators - Part 1-4: General information and test conditions - Measurement method of complex relative permittivity for dielectric resonator materials at millimetre-wave frequency
Sponsored link
Released: 01.08.2006
CSN EN 61338-1-4 - Waveguide type dielectric resonators - Part 1-4: General information and test conditions - Measurement method of complex relative permittivity for dielectric resonator materials at millimetre-wave frequency

CSN EN 61338-1-4

Waveguide type dielectric resonators - Part 1-4: General information and test conditions - Measurement method of complex relative permittivity for dielectric resonator materials at millimetre-wave frequency

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61338-1-4
Category:358454
Pages:40
Released:01.08.2006
Catalog number:76354
DESCRIPTION

CSN EN 61338-1-4

CSN EN 61338-1-4 Přejímaná norma popisuje dvě metody měření dielektrických vlastností materiálů dielektrických rezonátorů v kmitočtovém pásmu milimetrových vln. První je metoda dielektrického rezonátoru tvaru válcové tyčinky, buzeného nevyzařujícím dielektrickým vlnovodem (NRD vlnovod). Pro různé rezonanční vidy jsou odvozeny vztahy pro stanovení relativní permitivity a ztrát měřeného dielektrického materiálu rezonátoru. Druhá metoda využívá dutého měděného válce (s doporučenými rozměry pro dané kmitočtové pásmo). Do válce je vložen dielektrický rezonátor ve tvaru kruhové destičky. Rezonance jsou buzeny koaxiálním kabelem s malou smyčkou. Pro obě metody jsou uvedeny teoretické vztahy určující hledané parametry. Podrobně jsou pro obě metody popsána uspořádání měřicí sestavy včetně rozměrových výkresů a tabulek příslušných rozměrů pro určité kmitočty daného pásma. Je popsána příprava vzorků pro zkoušení i příprava referenčních safírových rezonátorů. Jsou uvedeny příklady naměřených výsledků včetně analýzy chyb. V závěru normy je uveden seznam literatury týkající se této problematiky.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.