PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3647 X-ray apparatus>CSN EN 61675-1 ed. 2 - Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Positron emission tomographs
Released: 01.11.2014
CSN EN 61675-1 ed. 2 - Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Positron emission tomographs

CSN EN 61675-1 ed. 2

Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Positron emission tomographs

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61675-1 ed. 2
Category:364767
Pages:48
Released:01.11.2014
Catalog number:96224
DESCRIPTION

CSN EN 61675-1 ed. 2

CSN EN 61675-1 ed. 2 CSN EN 61675-1 ed. 2:2014 specifikuje terminologii a metody zkoušení, jež jsou nutné pro vyjádření charakteristik pozitronových emisních tomografů (PET), které při vyšetřování snímají pomocí koincidenční detekce anihilační záření pozitronu. Protože další vývoj PET směřuje k jejich provozu v plně 3D režimu, jsou podmínky zkoušení podle této normy orientovány na odpovídající sběr dat. Protože PET v současnosti často obsahují rentgenová zařízení pro výpočetní tomografii (CT), považují se v této normě hybridní systémy PET CT za odpovídající současnému stavu rozvoje techniky a PET bez rentgenového zařízení pouze za jejich zvláštní případ. Norma nespecifikuje zkoušky charakteristik uniformity rekonstruovaných obrazů, protože všechny dosud známé metody značně reagují na šum v obraze. Záměrem je, aby zkoušky tomografů prováděl výrobce, přičemž norma nestanovuje, které zkoušky má na individuálních tomografech provádět. Toto druhé vydání normy vychází z technické revize prvního vydání dokumentu IEC 61675-1 z roku 1998, které zrušuje a nahrazuje.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.