PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3646 Photovoltaic elements>CSN EN 62093 - Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design qualification natural environments
Released: 01.11.2005
CSN EN 62093 - Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design qualification natural environments

CSN EN 62093

Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design qualification natural environments

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62093
Category:364622
Pages:84
Released:01.11.2005
Catalog number:74402
DESCRIPTION

CSN EN 62093

CSN EN 62093 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na posuzování způsobilosti návrhu součástek vyvážených systémů (BOS) používaných v pozemních fotovoltaických (PV) systémech. Tato norma je vhodná pro provoz uvnitř místností klimatizovaných nebo neklimatizovaných; nebo mimo ně obecně ve venkovních prostorách definovaných v IEC 60721-2-1, chráněných nebo nechráněných. Je napsána pro jednoúčelové solární součástky jako jsou baterie, střídače, regulátory nabíjení, balíčky systémových diod, chladiče, ochrany proti přepětí, systémové spojovací skříňky, zařízení pro sledování maximálního výkonu a spínací zařízení, ale může platit i pro jiné součástky BOS. Tato norma vychází z toho, co je specifikováno v IEC 61215 a IEC 61646 pro posouzení způsobilosti PV modulů. Byly však učiněny změny, aby vysvětlily speciální vlastnosti součástek BOS a aby se doplnily různé hladiny přísnosti pro různá provozní prostředí. Do příslušných kategorií prostředí byl začleněn prach, plíseň, hmyz, vibrace a nárazy při přepravě a třídy ochrany. Rovněž se změnila pro příslušná provozní prostředí vysoká a nízká teplota a meze vlhkosti. Tato norma neplatí pro fotovoltaické moduly. Tyto jsou pokryty normou IEC 61215 nebo IEC 61646. Také tato norma neplatí pro moduly koncentrátorů nebo kompletní PV systémy. Specifická hlediska elektrické bezpečnosti nejsou částí této normy. Tato norma platí pro olověné a niklkadmiové články a baterie. Jiné elektrochemické akumulátorové systémy budou začleněny, když se stanou dostupnými. Cílem této zkušební sekvence je určit funkční charakteristiky každé součástky BOS a ukázat, pokud je to možné, rozumná omezení nákladů a času, po který je schopna součástka udržet tuto funkci po vystavení simulovaným přírodním podmínkám prostředí, ve kterém je podle specifikace výrobce určena pracovat. Skutečná pravděpodobná životnost součástek takto posuzovaných bude záviset na jejich návrhu, jejich prostředí a systémových podmínkách za jakých pracují.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.