PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3670 Electronics and radio engineering general>CSN EN 62295 - Multimedia systems - Common communication protocol for inter-connectivity on heterogeneous networks
Released: 01.02.2010
CSN EN 62295 - Multimedia systems - Common communication protocol for inter-connectivity on heterogeneous networks

CSN EN 62295

Multimedia systems - Common communication protocol for inter-connectivity on heterogeneous networks

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62295
Category:367022
Pages:72
Released:01.02.2010
Catalog number:84967
DESCRIPTION

CSN EN 62295

CSN EN 62295 Tato norma specifikuje společný komunikační protokol (CCP) vrstvy, která je schopna poskytovat interoperabilitu a interkonektivitu mezi technologiemi heterogenních sítí a stejně tak základní data přenosového schématu mezi zařízeními připojovanými k heterogenní síti přes vrstvu CCP. Norma také specifikuje strukturu paketů ve vrstvě CCP a společné adresovací schéma, které je srozumitelné heterogenním zařízením. Dále specifikuje protokoly schopné poskytovat různé aplikace domácí sítě přes vrstvu CCP pro Home Network Management Protocol (HNMP), Universal Home Control Protocol (UHCP), Home Multimedia Service Protocol (HMSP) and Home Data Service Protocol (HDSP). Tato norma se vztahuje na systémy se síťovými možnostmi a takové, které představují domácí sítě, jako jsou elektronická zařízení, audiovizuální zařízení, řídicí zařízení, síťová koncová zařízení a domácí servery. Navíc je možno tuto normu používat na domácí sítě sestávající z jednoho domácího serveru. Rozsah tohoto dokumentu je následující: - definice vrstvy CCP - schéma přenosu dat ve vrstvě CCP - struktura paketu CCP - schéma adresování CCP - protokol managementu domácí sítě (HNMP) - univerzální protokol domácího řízení (UHCP) - protokol domácích datových služeb (HDCP) - požadavky na protokol domácích multimediálních služeb (HDSP) POZNÁMKA - HNMP je komplexní protokol managementu domácí sítě, který detekuje nebo registruje zařízení. UHCP řídicí a monitorovací zařízení ze vzdálených míst. HMSP je AV protokol pro domácí zábavné služby. HDSP se zabývá daty a službou zpracování zpráv.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.