PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3607 Safety of electronic flashes>CSN EN 62504 - General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Released: 01.03.2015
CSN EN 62504 - General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions

CSN EN 62504

General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62504
Category:360701
Pages:48
Released:01.03.2015
Catalog number:96848
DESCRIPTION

CSN EN 62504

CSN EN 62504 Tato mezinárodní norma IEC 62504 má napomáhat společnému chápání termínů a definic, které mají význam pro všeobecné osvětlování LED technologií. Jsou zahrnuty termíny, které jsou již k dispozici v normách IEC na LED světelné zdroje nebo se používají v dokumentaci výrobců. Tato norma poskytuje popisné termíny (jako "LED světelné zdroje") a měřitelné definice, které již byly upraveny IEC 60050-845 (jako "index podání barev"). Příloha A uvádí přehledy konstrukcí LED součástek a systémů složených z LED světelných zdrojů a ovládacích zařízení.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.