PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3678 Navigation and safety systems>CSN EN 62729 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements
Released: 01.03.2013
CSN EN 62729 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements

CSN EN 62729

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62729
Category:367832
Pages:36
Released:01.03.2013
Catalog number:92479
DESCRIPTION

CSN EN 62729

CSN EN 62729 Tato norma specifikuje funkční požadavky a metody zkoušení lodních zařízení určených pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti. Identifikace a sledování plavidel na velké vzdálenosti je požadavkem směrnice V/19-1 úmluvy SOLAS 1974, včetně doplňků. Úvod do systému je uveden v příloze A. Norma je výsledkem zjištění uvedeným na zasedání IMO MSC.88 v listopadu 2010, že některá zařízení LRIT nepracují v souladu s ustanovením SOLAS a norem IMO. Norma bere v úvahu obecné požadavky rezoluce IMO A694(17) a je spojena s normou CSN EN 60945. Pokud se požadavky této normy a CSN EN 60945 liší, má tato norma před CSN EN 60945 přednost. Tato norma zahrnuje části funkčních požadavků zahrnutých do rezoluce IMO MSC.263(84), Revidované technické normy a funkční požadavky pro identifikaci a sledování lodí na velké vzdálenosti. Zařízení zkoušená podle této normy musí prokázat shodu se směrnicí SOLAS a výsledky zkoušek slouží vládám pro udělení typového schválení. Palubní instalace touto normou nejsou pokryty, otázky vztahující se k instalaci na lodi jsou uvedeny v příloze B. Zkouška shody IMO na lodní instalaci není pokryta touto normou, pro informaci jsou ale detaily uvedeny v příloze C.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.