PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN IEC 60728-11 ed. 4 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Sponsored link
Released: 01.01.2024
CSN EN IEC 60728-11 ed. 4 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety

CSN EN IEC 60728-11 ed. 4

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
127.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 60728-11 ed. 4
Category:367211
Pages:104
Released:01.01.2024
Catalog number:518071
DESCRIPTION

CSN EN IEC 60728-11 ed. 4

CSN EN IEC 60728-11 ed. 4 Tato část IEC 60728 se zabývá požadavky na bezpečnost vztahující se na pevně umístěné systémy a zařízení. Pokud je to použitelné, platí též pro mobilní a dočasně instalované systémy, například v karavanech. Mohou se použít dodatečné požadavky, vztahující se například k: - elektrickým instalacím budov a nadzemnímu vedení, - jiným systémům rozvodu telekomunikačních služeb, - systémům rozvodu vody, - systémům rozvodu plynu, - bleskosvodovým systémům. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout požadavky zejména k zajištění bezpečnosti systému, osob, které na něm pracují, účastníků a účastnických zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními hledisky a není určen pro definování norem na ochranu zařízení použitých v systému.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.