PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN IEC 60728-3 ed. 2 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks
Released: 01.07.2018
CSN EN IEC 60728-3 ed. 2 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks

CSN EN IEC 60728-3 ed. 2

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
108.89 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 60728-3 ed. 2
Category:367211
Pages:64
Released:01.07.2018
Catalog number:505291
DESCRIPTION

CSN EN IEC 60728-3 ed. 2

CSN EN IEC 60728-3 ed. 2 Tato norma stanovuje metody měření, požadavky na vlastnosti a požadavky na publikovaná data pro aktivní širokopásmová zařízení kabelových sítí pro televizní signály, zvukové signály a interaktivní služby. Tato norma se vztahuje na všechny širokopásmové zesilovače používané v kabelových sítích a pokrývá kmitočtový rozsah 5 MHz až 3 000 MHz. Vztahuje se na jednocestná i dvoucestná zařízení a předkládá základní metody měření pracovních charakteristik aktivních zařízení. Určuje specifikování vlastností, jak mají být uváděny výrobcem, a stanovuje minimální požadavky na vlastnosti pro určité parametry.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.