PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3541 L,T power switchgear>CSN EN IEC 61020-1 ed. 2 - Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification
Sponsored link
Released: 01.10.2019
CSN EN IEC 61020-1 ed. 2 - Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification

CSN EN IEC 61020-1 ed. 2

Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
127.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 61020-1 ed. 2
Category:354110
Pages:98
Released:01.10.2019
Catalog number:508489
DESCRIPTION

CSN EN IEC 61020-1 ed. 2

CSN EN IEC 61020-1 ed. 2 Tato část IEC 61020 specifikuje terminologii, značky, zkušební metody a další nezbytné informace pro poskytnutí podrobných specifikací pro elektromechanické spínače. Tento dokument se zabývá elektromechanickými spínači určenými k používání v elektrických a elektronických spotřebičích. Spínače pokryté tímto dokumentem: a) jsou zařízení, která rozpínají, spínají nebo mění připojení obvodu mechanickým pohybem vodivých částí (kontaktů); b) mají maximální jmenovité napětí 480 V; c) mají maximální jmenovitý proud 63 A. Tento dokument nezahrnuje klávesnice a dotykové klávesnice, které jsou určeny pro používání v systémech pro zpracování informací. V rozsahu platnosti tohoto dokumentu mohou být zahrnuty klíčové spínače. Skupiny spínačů budou popsány v jakýchkoli podrobných specifikacích, na něž odkazuje tento dokument. Tento dokument je funkční normou určenou k popisu metod vyhodnocování pro lepší objasnění schopností spínačů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.