PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3592 Cables and elements for fibre optics>CSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 091-02: Non-connectorized 3-port incompletely circulated single-mode fibre optic circulators for category C - Controlled environments
Sponsored link
Released: 01.10.2022
CSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 091-02: Non-connectorized 3-port incompletely circulated single-mode fibre optic circulators for category C - Controlled environments

CSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 091-02: Non-connectorized 3-port incompletely circulated single-mode fibre optic circulators for category C - Controlled environments

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2
Category:359255
Pages:28
Released:01.10.2022
Catalog number:514960
DESCRIPTION

CSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2

CSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2 Norma obsahuje minimální zkušební požadavky, zkušební přísnosti a požadavky na měření, které musí splňovat optické vláknové cirkulátory specifikované podle IEC 62077, aby vyhověly požadavkům na cirkulátory používané v řízeném prostředí, definované v IEC 61753-1:2018 a IEC 61753-1:2018/AMD1:2020. Požadavky se týkají nekonektorovaného tříbranového neúplně cirkulovaného typu jednovidových optických vláknových cirkulátorů pro kategorii C používaných v řízených prostředích. Norma obsahuje normativní přílohu A uvádějící velikost vzorku.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.