PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3542 H,T, and E,H,T, power switchgear>CSN EN IEC 62271-103 ed. 2 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
Sponsored link
Released: 01.01.2024
CSN EN IEC 62271-103 ed. 2 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

CSN EN IEC 62271-103 ed. 2

High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
127.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 62271-103 ed. 2
Category:354211
Pages:102
Released:01.01.2024
Catalog number:518628
DESCRIPTION

CSN EN IEC 62271-103 ed. 2

CSN EN IEC 62271-103 ed. 2 Tato část IEC 62271 platí pro třífázové spínače a odpínače vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud, které jsou schopny vypínat a zapínat proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV a pro jmenovité kmitočty od 16 2/3 Hz do 60 Hz včetně. Tento dokument také platí pro jednopólové spínače použité ve třífázových sítích. Tento dokument také platí pro pohony těchto spínačů a jejich pomocná zařízení. S ohledem na jejich odpojovací funkci platí pro odpínače také IEC 62271-102. Předmětem tohoto dokumentu nejsou: - přístroje vyžadující závislé ruční ovládání; - uzemňovače. Pro uzemňovače tvořící nedílnou část spínače platí IEC 62271-102; - kombinace spínačů s pojistkami vn uváděné v činnost funkcí pojistky. Obecné zásady a předpisy této normy mohou být také použity pro jednopólové spínače určené pro provoz v jednofázových sítích. Požadavky na zkoušky elektrické pevnosti izolace a na zapínací a vypínací zkoušky by měly odpovídat požadavkům konkrétního použití. Tento dokument stanoví požadavky pro spínače obecného použití, omezeného použití a zvláštního použití používané v distribučních sítích
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.