PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>05 WELDING, SOLDERING, CUTTING OF METALS AND PLASTICS>0555 Filled tube electrodes>CSN EN ISO 17634 - Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels - Classification
Sponsored link
Released: 01.02.2016
CSN EN ISO 17634 - Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels - Classification

CSN EN ISO 17634

Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels - Classification

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN ISO 17634
Category:055502
Pages:36
Released:01.02.2016
Catalog number:98834
DESCRIPTION

CSN EN ISO 17634

CSN EN ISO 17634 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro klasifikaci plněných elektrod používaných pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu žáropevných a nízkolegovaných ocelí tepelně zpracovaných po svařování. Jedna plněná elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny. Tato mezinárodní norma je kombinovanou specifikací poskytující klasifikaci využívající systém na základě chemického složení čistého svarového kovu nebo systém na základě pevnosti v tahu a chemického složení čistého svarového kovu. 1) Články a tabulky, které jsou označeny písmenem "A" se používají pouze pro plněné elektrody klasifikované v systému na základě chemického složení, s požadavky na smluvní mez a průměrnou nárazovou práci 47 J čistého svarového kovu podle této mezinárodní normy. 2) Články a tabulky, které jsou označeny písmenem "B" se používají pouze pro plněné elektrody klasifikované v systému na základě pevnosti v tahu a chemického složení čistého svarového kovu podle této normy. 3) Články a tabulky, které nejsou označeny ani písmenem "A" ani "B" se používají pro všechny plněné elektrody klasifikované podle této normy. Je známo, že svařovací vlastnosti plněných elektrod mohou být měněny použitím pulzního proudu, ale pro použití této normy se pulzní proud pro stanovení klasifikace elektrod nepoužívá.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.