PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>05 WELDING, SOLDERING, CUTTING OF METALS AND PLASTICS>0511 Destructive and non-destructive testing of welds>CSN EN ISO 17641-2 - Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests
Sponsored link
Released: 01.05.2016
CSN EN ISO 17641-2 - Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests

CSN EN ISO 17641-2

Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN ISO 17641-2
Category:051143
Pages:24
Released:01.05.2016
Catalog number:99378
DESCRIPTION

CSN EN ISO 17641-2

CSN EN ISO 17641-2 Norma specifikuje požadované vzorky, rozměry zkušebního kusu a postupy pro provedení zkoušek praskavosti za horka s vlastní tuhostí. Popsány jsou následující zkoušky - Zkouška praskavosti svaru na T-spoji, Zkouška tahem svarového kovu a Podélná zkouška lámavosti. Zkoušky jsou navrženy k získání údajů o náchylnosti svarových kovů k praskavosti za horka. Tyto zkoušky nejsou vhodné pro hodnocení základních materiálů. Norma se používá především pro svarové kovy z plně austenitických korozivzdorných ocelí; niklu, na bázi niklu a svarové kovy ze slitin niklu s mědí. Norma může být rovněž použita pro jiné svarové kovy. Norma popisuje pouze provedení zkoušek a protokol s výsledky. Neuvádí jakákoliv kritéria přípustnosti.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.