PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8750 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Part 1: Technical characteristics and test methods
Released: 01.06.2009
CSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Part 1: Technical characteristics and test methods

CSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Part 1: Technical characteristics and test methods

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
108.89 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1
Category:875097
Pages:64
Released:01.06.2009
Catalog number:83517
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1

CSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 Norma zahrnuje minimální vlastnosti bezšňůrových zvukových zařízení považované za nezbytné pro optimální využívání dostupných kmitočtů. Neobsahuje nutně všechny vlastnosti, které může požadovat uživatel, ani nutně nepředstavuje optimální dosažitelnou funkci. Bezšňůrová zvuková zařízení zahrnutá v této normě se podle definice považují za zařízení krátkého dosahu (SRD), meze výkonu pro kmitočtová pásma lze nalézt v platné verzi CEPT/ERC/REC 70-03, příloha 13 (nebo v evropských nebo národních předpisech). Stereofonní zařízení mohou být navržena pro požadované šířky pásma kanálu 200 kHz nebo menší, avšak uživatelská širokopásmová (vícekanálová) zvuková zařízení a stereofonní zařízení používající například systémy s pilotním kmitočtem Zenith-GE nebo digitální modulaci mohou potřebovat větší šířky pásma, definované v této normě. Norma je určena ke specifikaci minimálních vlastností a metod měření následujících bezšňůrových zvukových zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz: bezšňůrové náhlavní soupravy, bezšňůrové reproduktory, uživatelské radiomikrofony v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, příposlechová zařízení používající buď analogovou modulaci s šířkou pásma 300 kHz nebo digitální modulaci FDMA 300 kHz, 600 kHz, 1 200 kHz v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, bezšňůrová zařízení ve vozidlech, osobní bezšňůrová zařízení, širokopásmové vícekanálové zvukové systémy, LPD (zařízení nízkého výkonu) v pásmu II v rozsahu 87,5 MHz až 108 MHz používající šířku pásma až 200 kHz a analogovou modulaci, a další zařízení a kmitočtová pásma definovaná v CEPT/ERC/REC 70-03, nebo v evropském nebo národním předpisu. Kmitočtová pásma pro tato zařízení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit podle specifikace v jejich národních předpisech. Všechna zařízení jsou určena k používání s vestavěnými anténami. Příloha A uvádí normativní specifikace měření vyzařování. Příloha B uvádí zkušební uspořádání pro měření potřebné šířky pásma. Příloha C uvádí alternativní parametry části přijímače, které jsou určeny jako instrukce pro výrobce. Příloha D uvádí informace o odvození mezí vyzařovaných emisí pro LPD v pásmu II. Příloha E uvádí odůvodnění mezí intenzity pole pro LPD v pásmu II. Příloha F uvádí podrobnosti typického zkušebního uspořádání pro LPD v pásmu II. Příloha G obsahuje bibliografii.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.