PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8750 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Released: 01.06.2009
CSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

CSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
57.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Category:875097
Pages:20
Released:01.06.2009
Catalog number:83515
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1

CSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 Norma je určena ke specifikaci minimálních vlastností a metod měření následujících bezšňůrových zvukových zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz: bezšňůrové náhlavní soupravy, bezšňůrové reproduktory, uživatelské radiomikrofony v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, příposlechová zařízení používající buď analogovou modulaci s šířkou pásma 300 kHz nebo digitální modulaci FDMA 300 kHz, 600 kHz, 1 200 kHz v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, bezšňůrová zařízení ve vozidlech, osobní bezšňůrová zařízení, širokopásmové vícekanálové zvukové systémy, LPD (zařízení nízkého výkonu) v pásmu II v rozsahu 87,5 MHz až 108 MHz používající šířku pásma až 200 kHz a analogovou modulaci, a další zařízení a kmitočtová pásma definovaná v CEPT/ERC/REC 70-03, nebo v evropském nebo národním předpisu. Kmitočtová pásma pro tato zařízení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit podle specifikace v jejich národních předpisech. Všechna zařízení jsou určena k používání s vestavěnými anténami. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.