PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8760 Satellite earth stations and systems>CSN ETSI EN 301 442 V1.2.1 - Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
Released: 01.05.2011
CSN ETSI EN 301 442 V1.2.1 - Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

CSN ETSI EN 301 442 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 442 V1.2.1
Category:876035
Pages:48
Released:01.05.2011
Catalog number:88061
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 442 V1.2.1

CSN ETSI EN 301 442 V1.2.1 Tato norma platí pro rádiová zařízení pohyblivých pozemských stanic (MES), která mají tyto vlastnosti: tyto MES pracují v pohyblivém družicovém systému s negeostacionární oběžnou dráhou (NGSO); tyto MES mají vysílací i přijímací schopnosti a pracují v družicové síti osobních komunikací (S-PCN); MES S-PCN může být zařízení ruční, přenosné, umístěné ve vozidle, připojené k hostitelskému zařízení, částečně pevné nebo pevné, nebo může být prvkem v koncovém zařízení s více režimy a může být tvořena několika moduly se spojenými připojeními a uživatelským rozhraním, nebo může být samostatnou jednotkou; tyto LMES jsou řízeny a sledovány prostředkem řízení sítě (NCF), přičemž NCF je mimo rozsah platnosti této normy; pokud je MES prvkem v koncovém zařízení s více režimy, pak pokud není v této normě stanoveno jinak, platí její požadavky pouze pro prvek MES S-PCN koncového zařízení pracující v definovaných kmitočtových pásmech MSS. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/ES (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.