PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8760 Satellite earth stations and systems>CSN ETSI EN 301 444 V1.2.1 - Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive
Released: 01.06.2012
CSN ETSI EN 301 444 V1.2.1 - Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

CSN ETSI EN 301 444 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 444 V1.2.1
Category:876037
Pages:36
Released:01.06.2012
Catalog number:90832
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 444 V1.2.1

CSN ETSI EN 301 444 V1.2.1 Tato norma platí pro rádiová zařízení pozemních pohyblivých pozemských stanic (LMES) s EIRP nižším než nebo rovným 33 dBW, která mají následující vlastnosti: LMES mohou být buď zařízeními namontovanými ve vozidle nebo přenosnými zařízeními; tyto LMES jsou řízeny a sledovány prostředkem řízení sítě (NCF) (NCF je mimo rozsah platnosti této normy); LMES pracují prostřednictvím geostacionárních družic jako součást sítě zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace; LMES jsou schopny pracovat v jakékoli kombinaci všech částí nebo v jakékoli části dílčího pásma 1 a dílčího pásma 2 kmitočtových rozsahů. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/ES (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.