PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment - Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems, 5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband Data Transmitting Systems
Released: 01.12.2008
CSN ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment - Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems, 5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband Data Transmitting Systems

CSN ETSI EN 301 489-17 V1.3.2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment - Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems, 5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband Data Transmitting Systems

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 489-17 V1.3.2
Category:875101
Pages:24
Released:01.12.2008
Catalog number:82183
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 489-17 V1.3.2

CSN ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 Tato norma, spolu s EN 301 489-1, pokrývá posuzování širokopásmových přenosových systémů 2,4 GHz a vysokovýkonných zařízení RLAN 5 GHz (včetně HIPERLAN 1 a 2 a dalších), včetně zařízení širokopásmových datových přenosových systémů, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem rádiového zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro širokopásmové datové komunikační systémy. Příklady typů širokopásmových datových komunikačních systémů pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 mají přednost ustanovení této normy. Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1, s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.