PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 489-53 V1.1.1 - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 53: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting and digital TV broadcasting service transmitters and associated ancillary equipment - Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Released: 01.10.2019
CSN ETSI EN 301 489-53 V1.1.1 - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 53: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting and digital TV broadcasting service transmitters and associated ancillary equipment - Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

CSN ETSI EN 301 489-53 V1.1.1

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 53: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting and digital TV broadcasting service transmitters and associated ancillary equipment - Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 489-53 V1.1.1
Category:875101
Pages:32
Released:01.10.2019
Catalog number:508509
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 489-53 V1.1.1

CSN ETSI EN 301 489-53 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro vysílače, budiče, opakovače, aktivní deflektory, kanálové opakovače a jakákoliv související přidružená zařízení služby zemského rozhlasového a digitálního TV vysílání. Tento dokument pokrývá základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU za podmínek uvedených v příloze A. Technické specifikace vztahující se k emisím z anténního vstupu/výstupu a vyzařování krytem nejsou v tomto dokumentu obsaženy. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků ETSI pro efektivní využívání rádiového spektra. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi tímto dokumentem a EN 301 489-1 mají přednost ustanovení tohoto dokumentu. Tento dokument nemusí pokrývat ty případy, kdy se trvale vyskytuje potenciální zdroj rušení, který vytváří jednotlivě se opakující přechodné jevy nebo trvalé jevy, například radarové stanoviště v těsné blízkosti. V takovém případě může být nutná zvláštní ochrana použitá buď na zdroj rušení, nebo na část vystavenou rušení, nebo na obojí.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.