PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
Released: 01.03.2009
CSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment

CSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1
Category:875101
Pages:24
Released:01.03.2009
Catalog number:82907
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1

CSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 Tato norma spolu s EN 301 489-1 pokrývá posuzování zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem rádiového zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje vhodné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a související přidružená zařízení. Definice typů bezšňůrových telekomunikačních zařízení pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A. V případě rozdílů (např. ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489 1 mají přednost ustanovení této normy. Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.