PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 489-9 V1.4.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices
Released: 01.05.2008
CSN ETSI EN 301 489-9 V1.4.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices

CSN ETSI EN 301 489-9 V1.4.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 489-9 V1.4.1
Category:875101
Pages:28
Released:01.05.2008
Catalog number:81016
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 489-9 V1.4.1

CSN ETSI EN 301 489-9 V1.4.1 Tato norma, spolu s EN 301 489-1, pokrývá posuzování bezdrátových mikrofonů, podobných zařízení RF zvukového spoje, bezšňůrových zvukových zařízení, včetně vysílačů nízkého výkonu v pásmu II a příposlechových zařízení, určených pro přenos hudby a řeči, a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem bezdrátových mikrofonů, podobných zařízení RF zvukového spoje, bezšňůrových zvukových a příposlechových zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje vhodné zkoušky EMC, zkušební metody, meze a funkční kritéria pro bezdrátové mikrofony, podobná zařízení RF zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení a související přidružená zařízení. Tato zařízení mohou používat analogové nebo digitální modulační techniky. Příklady typů zařízení pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A. Jiné typy vysílačů nebo přijímačů, které jsou určeny pro kombinované použití buď s bezdrátovými radiomikrofony, zařízeními RF zvukového spoje, bezšňůrovými zvukovými a příposlechovými zařízeními se zkouší podle jejich příslušné normy pro EMC. Hovorové aplikace s nízkou kvalitou, jako jsou mikrofony pro dětské hračky, hlídací zařízení dětí atd., pracující na kmitočtech pod 50 MHz, se zabranou šířkou pásma 25 kHz a pracující podle CEPT/ERC/REC 70-03, příloha 1, jsou z této normy vyňaty a zkoušejí se podle EN 301 489-3. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 mají přednost ustanovení této normy. Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.