PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8700 Other telecommunication standards>CSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 - White Space Devices (WSD) - Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Released: 01.12.2014
CSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 - White Space Devices (WSD) - Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

CSN ETSI EN 301 598 V1.1.1

White Space Devices (WSD) - Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 598 V1.1.1
Category:870010
Pages:84
Released:01.12.2014
Catalog number:96370
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 598 V1.1.1

CSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 Tato norma platí pro zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (TVWSD), která jsou řízena databází volných míst mezi TV kanály (TVWSDB) a pracují v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz. Platí pro následující typy rádiových zařízení: hlavní zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (TVWSD) a podřízené zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (TVWSD). Tato norma platí pro TVWSD s vestavěnými, přiřazenými nebo vnějšími anténami, kdy TVWSD používající vnější antény jsou určena pouze pro pevná použití. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/ES (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souladu se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.