PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8746 Access networks of broadband radio>CSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 - 5 GHz RLAN - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Released: 01.12.2017
CSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 - 5 GHz RLAN - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

CSN ETSI EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
144.44 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 893 V2.1.1
Category:874604
Pages:132
Released:01.12.2017
Catalog number:503930
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 893 V2.1.1

CSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro bezdrátové přístupové systémy (WAS) včetně zařízení RLAN. Rovněž popisuje požadavky na přístup k spektru pro usnadnění sdílení spektra s ostatními zařízeními Tato rádiová zařízení jsou schopná provozu v celých kmitočtových pásmech nebo v části kmitočtových pásem pro vysílání a příjem 5 150 MHz až 5 350 MHz a 5 470 MHz až 5 725 MHz. Tento dokument pokrývá základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU za podmínek určených v příloze A.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.