PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8746 Access networks of broadband radio>CSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 - Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band - Part 1: TDD Base Stations - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Released: 01.07.2010
CSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 - Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band - Part 1: TDD Base Stations - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

CSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2

Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band - Part 1: TDD Base Stations - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2
Category:874606
Pages:48
Released:01.07.2010
Catalog number:86426
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2

CSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 Tato norma je použitelná pro rádiová zařízení základnových stanic TDD pro mobilní/variabilní širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz. Typy rádiových zařízení TDD pracují v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz podle národních kmitočtových plánů navržených na stejném základním předpokladu, že přidělené bloky jsou v násobcích 5 MHz (stejný střední kmitočet). Tato norma pokrývá požadavky na kanálové systémy 5 MHz a 10 MHz. Normu lze stejnou měrou použít pro systémy využívající vestavěné nebo nevestavěné antény. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE. Tato norma se nezabývá těmi systémy IMT-2000, které jsou zahrnuty v souboru ETSI EN 301 908.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.