PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8700 Other telecommunication standards>CSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 - Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 1: General - DOCSIS 3.0
Released: 01.06.2012
CSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 - Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 1: General - DOCSIS 3.0

CSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 1: General - DOCSIS 3.0

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
57.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1
Category:870003
Pages:16
Released:01.06.2012
Catalog number:90676
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1

CSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 Tato norma je první část vícedílného souboru specifikací, které definují třetí generaci vysokorychlostních systémů přenosu dat kabelem. Tento soubor specifikací byl vypracován pro využití v kabelovém průmyslu a zahrnuje příspěvky operátorů a dodavatelů ze Severní Ameriky, Evropy a ostatních regionů. Při realizaci přenosového systému třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize se vyžaduje splnění všech specifikací tohoto souboru norem. Tento vícedílný soubor obsahuje dvě technologické možnosti, které jsou považovány za ekvivalentní, pokud není vyžadována jejich vzájemná spolupráce (interoperabilita). Jedna z variant je založena na toku dopředného kanálu víceprogramové televize s šířkou kanálu 6 MHz, která je rozšířena v Severní Americe. Druhá varianta je založena a odpovídá evropské distribuci víceprogramové televize. Shoda s touto normou znamená vyhovět při realizaci jen jediné z nabízených technologických možností, nikoli oběma. Tyto technologické možnosti umožňují pružně reagovat na požadavky provozování ve stanovených oblastech (územích), a to včetně nespecifikovaného kmitočtového plánování, EMC (elektromagnetické kompatibility) a bezpečnostních požadavků. Například nabídka založená na šířce dopředného kanálu 6 MHz definovaná v EN 302 878-2 by mohla být realizována v rámci kmitočtového plánu 8 MHz. Obecně se zpětná kompatibilita s dřívějšími verzemi technologie zaručuje pouze v rámci jediné technologie, ale nikoliv mezi dvěma různými technologiemi, které byly zmíněny. Předpokládá se širokopásmová přístupová síť založená buď čistě na koaxiálních kabelech, nebo může být hybridní vláknová/koaxiální.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.