PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8700 Other telecommunication standards>CSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 - Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 3: Downstream Radio Frequency Interface - DOCSIS 3.0
Released: 01.06.2012
CSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 - Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 3: Downstream Radio Frequency Interface - DOCSIS 3.0

CSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 3: Downstream Radio Frequency Interface - DOCSIS 3.0

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
108.89 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1
Category:870003
Pages:68
Released:01.06.2012
Catalog number:90675
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1

CSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 Tato norma definuje vysokofrekvenční vlastnosti vyžadované ve vysílačích pro dopředný směr CMTS a EQAM DOCSIS 3.0 natolik dostatečně, aby dodavatelé mohli stavět zařízení, která splňují potřeby kabelových operátorů na celém světě. Kromě definování těchto požadavků na zařízení DOCSIS 3.0 lze tuto normu rovněž použít i pro jiná zařízení, jako jsou zařízení s okrajovou QAM (EQAM), která se nevyužívají pro služby DOCSIS 3.0, nebo integrovaný systém zakončení kabelového modemu (CMTS) s více dopřednými kanály na RF vstup/výstup, existující před DOCSIS 3.0. Existují rozdíly v metodách plánování kabelového spektra přijatých ve světě pro různé sítě. Proto jsou zahrnuty dvě technologické možnosti fyzické vrstvy, které jsou považovány za ekvivalentní, pokud není vyžadována jejich vzájemná spolupráce (interoperabilita). Jedna z variant je založena na toku dopředného kanálu víceprogramové televize s šířkou kanálu 6 MHz, která je rozšířena v Severní Americe. Druhá varianta je založena a odpovídá evropské distribuci víceprogramové televize. Shoda s touto normou znamená vyhovět při realizaci jen jediné z nabízených technologických možností, nikoli oběma.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.