PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7309 Sustainability of construction works>CSN ISO 15686-10 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance
Sponsored link
Released: 01.08.2014
CSN ISO 15686-10 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance

CSN ISO 15686-10

Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 15686-10
Category:730951
Pages:48
Released:01.08.2014
Catalog number:95835
DESCRIPTION

CSN ISO 15686-10

CSN ISO 15686-10 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato část ISO 15686 určuje, kdy se mají v průběhu životnosti budov a souvisejících zařízení specifikovat nebo ověřit požadavky na funkční vlastnosti, a kdy se má zkontrolovat schopnost budov a souvisejících zařízení splňovat určené požadavky. Norma je použitelná pro jakýkoliv rozsah staveb, ať už pro soubor budov, samostatnou budovu (velkou nebo malou), nebo zařízení, které je součástí budovy (např. jednu skupinu prostorů, jedno patro nebo několik pater). Je použitelná pro různé zúčastněné strany, od majitelů a manažerů až po obyvatele, nájemce nebo jiné uživate-le. Je určena k použití s ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-3, ISO 15686-5, ISO 15686-6, ISO 15686-7, ISO 15686-8 a ISO/TS 15686-9.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.