PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7309 Sustainability of construction works>CSN ISO 15686-4 - Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling
Sponsored link
Released: 01.08.2014
CSN ISO 15686-4 - Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling

CSN ISO 15686-4

Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 15686-4
Category:730951
Pages:48
Released:01.08.2014
Catalog number:95830
DESCRIPTION

CSN ISO 15686-4

CSN ISO 15686-4 Tento dokument (ISO 15686-4) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato mezinárodní norma poskytuje informace a návod pro užívání norem pro výměnu informací v rámci pláno-vání životnosti budov a ostatních staveb a jejich komponent, jakož i pro požadovaná podpůrná data. Norma poskytuje návod pro strukturování informací z existujících zdrojů dat tak, aby bylo umožněno poskytnout jejich informační obsah ve struktuře, která odpovídá mezinárodním normám pro výměnu informací. Norma se zejména odkazuje na ISO 16739. Alternativně se pro prezentaci využívá formát COBie (Construction Operations Building Information Exchange - Výměna informací v oblasti stavebnictví) pro výměnu informací o objektu v tabulkových datech. COBie je tabulková prezentace schématu IFC. Norma je také použitelná pro výměnu informací o životnosti mezi různými kategoriemi využití softwarů pro navr-hování a management informací, jejichž rozhraní pro výměnu informací jsou založená na určitých standardech, včetně: a) Informačního modelování staveb (BIM) b) Systémů pro podporu facility managementu (CAFM z angl. Computer Aided Facilities Management). Hlavní cílovou skupinou jsou informační manažeři, kteří budou tento rámec používat pro podporu při strukturo-vání pomocné dokumentace BIM určené pro využití na mezinárodní úrovni, národní úrovni nebo na úrovni pro-jektu/objektu.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.