PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7309 Sustainability of construction works>CSN ISO 15686-5 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing
Sponsored link
Released: 01.10.2018
CSN ISO 15686-5 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing

CSN ISO 15686-5

Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 15686-5
Category:730951
Pages:56
Released:01.10.2018
Catalog number:505811
DESCRIPTION

CSN ISO 15686-5

CSN ISO 15686-5 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro provádění analýzy nákladů životního cyklu (LCC, z angl. Life-cycle cost) budov a ostatních staveb i jejich částí. Posuzování nákladů životního cyklu bere v úvahu náklady a peněžní toky, tj. relevantní náklady (a výnosy a externality, pokud jsou zahrnuty ve sjednaném rozsahu) vyplývající z fáze výstavby, provozu a dalších fází životního cyklu stavby až po její odstranění.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.