PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7309 Sustainability of construction works>CSN ISO 15686-8 - Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 8: Reference service life and service-life estimation
Sponsored link
Released: 01.08.2014
CSN ISO 15686-8 - Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 8: Reference service life and service-life estimation

CSN ISO 15686-8

Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 8: Reference service life and service-life estimation

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 15686-8
Category:730951
Pages:48
Released:01.08.2014
Catalog number:95833
DESCRIPTION

CSN ISO 15686-8

CSN ISO 15686-8 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato část ISO 15686 poskytuje návod pro poskytování, výběr a formátování dat referenční životnosti a pro využívání těchto dat pro účely výpočtu odhadované životnosti faktorovou metodou. Osoby, které se setkávají s plánováním životnosti objektu se potýkají s problémem odhadování životnosti jeho komponent. Přestože jsou pro tyto komponenty z různých aktuálních zdrojů dostupné určité údaje o jejich refe-renční životnosti (RSL, z angl. Reference Service Life), lze je jen málokdy uspokojivě použít. Důvodem je fakt, že se provozní podmínky specifické pro navrhovaný objekt obvykle liší od referenčních provozních podmínek, tj. provozních podmínek, při nichž jsou data o RSL platná. Aby bylo možné stanovit příslušnou odhadovanou životnost (ESL, z angl. Estimated Service Life), je třeba upravit RSL tak, že se vezmou v úvahu rozdíly mezi provozními podmínkami specifickými pro daný objekt a referenčními provozními podmínkami. Faktorová metoda popsaná v této části ISO 15686 poskytuje jednotný systematický způsob provedení takovéto úpravy. Tato norma tedy poskytuje návod k problematice RSL a určování ESL prostřednictvím faktorové metody. Výrobci stavebních výrobků mají obvykle rozsáhlé znalosti týkající se životnosti a trvanlivosti svých výrobků. Tyto informace jsou nicméně zveřejňovány pouze příležitostně - typicky v produktových prohlášeních a jiných dokumentech, na webových stránkách nebo v databázích společností. Předpokládá se, že používání této části ISO 15686 bude výrobce motivovat ke shromažďování svých znalostí a poskytování údajů o životnosti podle pokynů a požadavků uvedených v této normě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.