PRICES include / exclude VAT
Released: 01.09.2013
CSN ISO 6393 - Earth-moving machinery - Determination of sound power level - Stationary test conditions

CSN ISO 6393

Earth-moving machinery - Determination of sound power level - Stationary test conditions

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 6393
Category:277964
Pages:36
Released:01.09.2013
Catalog number:93903
DESCRIPTION

CSN ISO 6393

CSN ISO 6393 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hluku vyzařovaného do okolního prostření stavebními a zemními stroji, měřeného pomocí ekvivalentní hladiny akustického výkonu A když stroje nepojíždí, s motorem pracujícím se jmenovitými otáčkami bez zatížení. Je použitelná pro stavební a zemní stroje, které jsou stanoveny v příloze A a které jsou definovány v ISO 6165.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.