PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>05 WELDING, SOLDERING, CUTTING OF METALS AND PLASTICS>0507 Examinations of welders>TNI CEN/TR 16862 - Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence
Sponsored link
Released: 01.07.2020
TNI CEN/TR 16862 - Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence

TNI CEN/TR 16862

Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
57.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:TNI CEN/TR 16862
Category:050725
Pages:16
Released:01.07.2020
Catalog number:510269
DESCRIPTION

TNI CEN/TR 16862

Tato technická zpráva identifikuje odpovědnosti a úkoly technologa svařování plastů spojené s kvalitou, a to v souvislosti s činností související se svařováním výrobků a polotovarů z termoplastů, a poskytuje technolo-gům svařování plastů směrnice na zabezpečení kvality. Základní aspekty této technické zprávy jsou tyto: - určení úkolů a povinností; - určení požadovaných znalostí, dovedností a kompetence. Technologové svařování plastů (TSP) mají být zaměstnáni v organizacích zapojených do svařovacích činností. Tato technická informace se vztahuje na všechny metody svařování termoplastů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.